Solutel, un any més, aposta per la celebració del seu Kick Off intern

Solutel, un any més, aposta per la celebració del Kick Off intern. Ja són més de 15 anys els que Solutel porta celebrant el seu Kick Off intern. Cap de setmana dedicat a fomentar la col·laboració entre l'equip i conèixer-nos millor .

Quins beneficis aporta a Solutel la realització del Kick Off?

 1. Alinear objectius:

  El kick off permet reunir tot l'equip per alinear metes i objectius del projecte. Això assegura que tot l'equip de Solutel coneguin el que s'espera assolir i com es planeja fer-ho, objectius estratègics i les metes de l'empresa per a l'any fiscal.
 2. Clarificar rols i responsabilitats:

  Durant el kick off, s'han presentat els rols i les responsabilitats específiques a cada membre de l'equip. Això ajuda a evitar confusions i assegura que tothom sàpiga què se n'espera.
 3. Generar compromís:

  En involucrar tot l'equip a l'inici del projecte, es fomenta un sentit de compromís i responsabilitat compartida cap a l'èxit del projecte. Això permet augmentar la motivació i la productivitat de l'equip de Solutel.
 4. Resoldre dubtes i preocupacions:

  El kick off ens ha donat l'oportunitat d'abordar qualsevol pregunta, dubte o preocupació que l'equip pugui tenir abans que el projecte estigui en ple desenvolupament. Això ajuda a prevenir problemes futurs i aclarir qualsevol malentès des del començament.
 5. Establir expectatives:

  Durant el kick off, s'han establert expectatives clares en termes de terminis, lliurables i estàndards de qualitat. Això ajuda a evitar malentesos més endavant i assegura que tothom estigui treballant cap als mateixos estàndards.
 6. Crear un ambient de col·laboració:

  El kick off fomenta un ambient de treball col·laboratiu i equip. En involucrar tothom des del principi, es promou la comunicació oberta i la col·laboració entre els membres de l'equip.
 7. Comunicació interna:

  És una oportunitat on comuniquem informació important a tot l'equip, com ara canvis en l'estratègia, llançament de nous productes o serveis, actualitzacions de polítiques internes, etc.
 8. Motivació i compromís:

  El kickoff és un esdeveniment per motivar l'equip i generar un sentit de compromís amb els objectius i la visió de l'empresa.
 9. Planificació i coordinació:

  És una ocasió per planificar i coordinar activitats entre diferents equips o departaments, assegurant que tots treballin cap a un objectiu comú.
 10. Celebració de fites o èxits:

  Hem celebrat fites assolides i èxits importants del 2023, reconeixent l'ardu treball de l'equip i fomentant un ambient positiu i de celebració.
En resum, fer un kick off intern per a SOLUTEL és una pràctica important, i que celebrem anys rere any, per establir una base sòlida per a l'èxit del projecte en alinear objectius, aclarir rols, generar compromís, resoldre dubtes, establir expectatives i fomentar la col·laboració i comunicació entre l'equip sense perdre de vista els protagonistes que són els nostres clients.

Comparteix aquesta publicació


Publicacions

relacionades