Solució Vulnerabilitat Cisco Jabber PC i Mòbil

Cisco ha informat d'un problema en certes versions del seu client de telefonia i col·laboració antic Cisco Jabber.

Resum


Diverses vulnerabilitats a Cisco Jabber per a Windows, Cisco Jabber per a MacOS i Cisco Jabber per a plataformes mòbils podrien permetre que un atacant executi programes arbitraris al sistema operatiu subjacent amb privilegis elevats, accedeixi a informació confidencial, intercepti el trànsit de xarxa protegit o provoqui la denegació de condició de servei (DoS).

Solució

Actualitzar els clients segons la taula següent https://cdn.solutel.com/wp-content/uploads/2021/03/Actualizar-Versiones-1.jpg

Descàrrega de clients de Jabber

https://solutel-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/asempere_solutel_es/EjBI9v8T1uJBn_YxLY5CfVEBpGceTGBob4fvNVf9-7N1Cw?e=7pGD8h

Comparteix aquesta publicació


Publicacions

relacionades