Informe CISCO sobre tendències mundials en xarxes per al 2021. Operacions.

Informe CISCO sobre tendències mundials en xarxes per al 2021. Operacions.

Edició especial de resiliència empresarial: vegeu les cinc tendències que impulsen l'agilitat i la resiliència en temps de canvi. L'informe l'hem desglossat en tres blocs, en aquest darrer bloc abordarem les tendències sobre operacions, nº4 i nº5 . Tendències:

 1. Força laboral: estendre la seguretat a una força laboral remota.
 2. Lloc de treball: permetre el retorn segur als espais de treball locals.
 3. Càrrega de treball: facilitar la multicloud per a més resiliència.
 4. Operacions - Automatització d'operacions per a una recuperació més ràpida.
 5. Operacions: aprofitament de l'analítica de xarxa impulsada per IA per obtenir informació més intel·ligent.

Si voleu veure la primera part: Veure informe Informe CISCO sobre tendències en xarxes per al 2021. Resiliència. Força laboral i lloc de treball.

Si voleu veure la segona part: Veure informe CISCO sobre tendències en xarxes per al 2021. Resiliència. Càrrega de treball, xarxes multicloud

Operacions: automatitzades
Tendència #4: Operacions - Automatització d'operacions per a una recuperació més ràpida

L'explosió del nombre de treballadors remots dispersos no és l'únic que fa una pressió extraordinària sobre els equips de NetOps d'avui. (La figura del NetOps , s'enfoca a les tasques d'automatització de les operacions i adopció de les millors pràctiques per a fluxos de treball col·laboratiu).

La pandèmia també ha provocat nivells sense precedents amb fortes fluctuacions en nombre de clients, patrons de trànsit d'aplicacions i nous casos d'ús com ara e-learning, videoconferència, esdeveniments virtuals, atenció remota, automatització de processos i altres serveis que depenen de la xarxa. .

Per tant, no és estrany que avui dia, la meitat dels professionals de xarxes reconeguin l'automatització de la xarxa com un requisit fonamental per garantir servei i rendiment continu durant una interrupció.

Consideracions de xarxa: els professionals de NetOps poden assolir una millora contínua i respondre ràpidament a les creixents interrupcions i amenaces adoptant un enfocament pas a pas:

 • Les tasques administratives repetitives, automatitzeu-les , com l'aprovisionament de xarxes, la configuració i la gestió d'imatges per reduir la càrrega administrativa i millorar el compliment en cada domini.
 • L'accés a la xarxa, automatitzeu- lo , la incorporació i la segmentació per protegir grups d'usuaris distribuïts i dispositius mitigant la propagació d'atacs de ciberseguretat.
 • La política de xarxa, automatitza-la, dins del centre de dades empresarial amb segmentació centrada en aplicacions que protegeixen aplicacions i dades donant continuïtat a la càrrega de treball.
 • Automaticeu la política més enllà del centre de dades amb un model operatiu de núvol que ofereix una política d'aplicació coherent en entorns de núvol híbrid i local.
 • Automatitzeu la segmentació basada en polítiques multidomini d'un extrem a un altre establint un model d'accés de confiança zero, coherent des dels usuaris i dispositius fins a càrregues de treball.

Operacions: habilitat per a IA
Tendència n. ° 5: Operacions: aprofitament de l'analítica de xarxa impulsada per IA per obtenir informació més intel·ligent

La gestió de la complexitat i l'escala de les xarxes modernes juntament amb el diluvi resultant d'esdeveniments i problemes que bombardegen múltiples plataformes de monitoratge diferents pot ser aclaparador, i ineficaç, especialment quan passa una interrupció.

“4400: nombre mitjà d'esdeveniments mensuals relacionats amb la tecnologia sense fils en una xarxa empresarial. * ” Font: Telemetria de Cisco: Cisco DNA Center, 2020
* Basat en més de 600 xarxes empresarials.

Els esdeveniments inclouen errors / temps dincorporació, rendiment de ràdio i temps / errors de resposta DHCP. Aquests números d'esdeveniments ja s'han reduït utilitzant línies de base dinàmiques habilitades per IA.

Clarament, els equips de professionals de NetOps necessiten l'ajuda d'anàlisi avançada per prendre decisions de correcció intel·ligents i oportunes.
Mitjançant l'ús de tècniques d'aprenentatge automàtic i anàlisi de xarxes habilitades per intel·ligència artificial, els departaments de NetOps estan aconseguint un conjunt de problemes molt més manejables sobre els que poden actuar.

“A nivell global, Cisco AI Network Analytics, una aplicació dins de Cisco DNA Center, resol 2.6 milions de “esdeveniments” mensuals en 15.080” problemes “processables, una reducció del 99.4%. * ” Font: Telemetria de Cisco: Cisco DNA Center, 2020 * Basat en més de 700 xarxes empresarials a nivell mundial.

Aquesta reducció permet als equips centrar tots els seus esforços en les coses que realment importen i que tenen el potencial de causar un impacte negatiu al negoci.

I aquest problema ja no es limita a la xarxa empresarial. Ara que la majoria de les transaccions en xarxa emanen o acaben fora de la xarxa empresarial tradicional, els equips de NetOps també necessiten visibilitat i anàlisi de les xarxes públiques a què estan connectats. Això és especialment important durant períodes d'estrès inusual, com ara la pandèmia recent.

Figure 6. Cloud and Internet Service Disruption Increases During Pandemic

Consideracions sobre la xarxa: per entendre un esdeveniment de tsunami, els equips de NetOps han d'adoptar sistemes de garantia i anàlisi de xarxa habilitats per a IA per aconseguir:

 • Detecció més precisa: milloreu la precisió de la detecció automatitzada de problemes i anomalies dins i entre els dominis de la xarxa.
 • Solució més ràpida: correlacioneu esdeveniments per detectar i descriure clarament la causa arrel més probable de problemes i anomalies.
 • Gestió de polítiques automatitzada: identifiqueu dispositius, aplicacions i tendències i ofereixi actualitzacions de polítiques recomanades.
 • Menys degradacions: identifiqueu patrons i tendències i proporcioneu informació contextual que acceleri l'acció proactiva, correctiva i preventiva.
 • Intel·ligència de parells: proporcioneu intel·ligència i anàlisi que ajudin els administradors de xarxa a comparar el rendiment de la seva xarxa amb els punts de referència globals, industrials o regionals.

En conclusió: millorar la resiliència empresarial amb una plataforma de xarxa avançada

Els esdeveniments disruptius continuaran desafiant-nos a nosaltres ia les nostres xarxes al llarg de les nostres curses. És hora de tornar a pensar com la seva estratègia de xarxa habilita la seva estratègia de resiliència empresarial; prioritzar les noves capacitats de xarxa per mantenir-se a l'avantguarda del proper gran avenç.

L'automatització i la informació habilitada per la intel·ligència artificial que ofereixen les xarxes basades en la intenció proporcionen una plataforma potent per ajudar a adaptar-se en qualsevol circumstància. Ofereixen l'agilitat, seguretat, intel·ligència i velocitat necessàries per donar suport a la resiliència per:

 • Força de treball: proporcionar als treballadors un rendiment segur de classe empresarial i accés a les aplicacions mentre treballen des de casa, l'oficina i qualsevol lloc intermedi
 • Lloc de treball: permetre que els empleats tornin de manera segura a l'oficina amb monitorització, alertes i informació habilitada per a Wi-Fi
 • Càrrega de treball: facilitar models de resiliència multicloud i protegir les dades i les aplicacions on siguin que resideixin les càrregues de treball als núvols públics i als centres de dades locals.
 • Operacions: Automatització de la segmentació i polítiques de xarxa d'un extrem a un altre i simplificació de les tasques administratives alhora que millora la visibilitat, redueix les alertes i permet una reparació més ràpida.

En aquesta propera normalitat, es tracta de tenir una xarxa que pugui adaptar-se per admetre el que ofereixi el futur. Mentre penseu en la vostra estratègia de resiliència empresarial, considereu com la vostra xarxa pot ser un habilitador clau d'aquesta estratègia.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/enterprise-networks/2021-networking-report.pdf

Comparteix aquesta publicació


Publicacions

relacionades