Què és SD-WAN?

SD-WAN Meraki

Què és SD-WAN?

Dins de les noves tecnologies, en concret SDWAN està causant un gran impacte a totes les empreses ja que comporta una evolució en les comunicacions WAN que no passava durant anys.

Què és SD-WAN?

És la WAN definida per programari. És un nou enfocament de connectivitat de xarxa que redueix els costos operacionals i millora lús de recursos per a implementacions multiseu.

Permet als administradors de xarxa fer servir l’amplada de banda de manera més eficient i garantir el major nivell rendiment per a aplicacions crítiques sense sacrificar seguretat o privadesa de dades.

La WAN definida per programari (SD-WAN) és un conjunt de funcions dissenyades per permetre que la xarxa s’ajusti dinàmicament a les condicions WAN canviants sense necessitat d’intervenció manual per part de l’administrador de la xarxa. En proporcionar un control detallat de com els diferents tipus de trànsit responen als canvis en la disponibilitat i el rendiment de la WAN, SD-WAN pot garantir un rendiment òptim per a aplicacions crítiques i ajudar a evitar interrupcions de trànsit altament sensible al rendiment, com ara VoIP.

Per tant, Què ofereix SD-WAN?

Com a resposta a aquesta pregunta comentar que permet als administradors maximitzar la flexibilitat de la xarxa i leficiència de lample de banda. Es redueixen els costos operatius i el temps destinat a ladministració de lample de banda. Simplificar la gestió WAN.

Com ho fa?

En aquesta publicació ens centrarem en Meraki SD-WAN.

La implementació de Meraki SD-WAN es compon de diverses característiques clau, construïdes sobre tecnologia AutoVPN . Connecta delegacions remotes de forma segura, sense la tediosa configuració manual de VPN. Aprofitant el poder del núvol, Meraki MX Security Appliances configura, supervisa i manté la seva VPN perquè no hagi de fer-ho. Solució VPN intuïtiva i escalable per connectar llocs remots amb facilitat AutoVPN. Per a més informació sobre tecnologia AutoVPN : https://meraki.cisco.com/technologies/auto-vpn

Per què triar SD-WAN?

Com ja hem comentat anteriorment, els departaments d’IT disposen de pressupostos limitats, han de fer més amb menys, gestionar múltiples sites, clients, dispositius, aplicacions, bregar amb l’alt cost de la connectivitat WAN empresarial amb accés dedicat…

Amb SD-WAN les delegacions remotes es connecten mitjançant accessos a internet de baix cost, per exemple per ADSL local, però garantits per VPN. La confiança similar a MPLS es proporciona a través d’enllaços ascendents múltiples amb capacitats de:

– Distribució del trànsit i equilibri de càrrega, control de ruta intel·ligent (escollida per aplicació en funció de la pèrdua, la latència i la inestabilitat) i failover automàtic.

– Visibilitat i control de xarxa centralitzada, QoS i gestió de l’amplada de banda.

– Enrutament basat en polítiques: ruta de trànsit assignada en funció de la font, la destinació o l’aplicació.

Si vols ampliar informació o realitzar una consulta

No ho dubtis, pregunta’ns!

Funcions SD-WAN

Enllaços ascendents de VPN doble actiu:

A més d’admetre enllaços ascendents WAN dobles i failover de VPN automàtic, el MX també té la capacitat de construir múltiples túnels VPN que estan actius simultàniament a tots dos enllaços ascendents, ja siguin connexions d’Internet o MPLS.

El trànsit es pot equilibrar a la càrrega a través d’aquests túnels per fer un ús òptim de l’amplada de banda disponible.

Enrutament basat en polítiques (PbR):

La funcionalitat PbR permet als administradors assignar trànsit a una ruta VPN en funció de criteris com el protocol de trànsit, la font, la destinació o l’aplicació.

Selecció dinàmica de ruta:

La selecció de ruta dinàmica permet als administradors establir llindars de rendiment per a diferents tipus de trànsit, per tal de garantir que les aplicacions crítiques i les transferències de dades sempre utilitzin la millor ruta en funció de la pèrdua, la latència i la inestabilitat sobre els túnels VPN disponibles.

Resum:

Es redueixen els costos operatius i el temps destinat a ladministració de lample de banda.

  • Transport independent. Permet establir transports independents que permeten reduir els costos i incrementar l’amplada de banda.
  • Optimització d’aplicacions. Ofereix una experiència d’usuari òptima per a les aplicacions SaaS i s’estén de manera infal·lible al núvol públic.
  • Control de la xarxa. Proporciona una segmentació d’extrem a extrem per protegir els recursos informàtics vitals per a les empreses.
  • Connectivitat segura.
  • Fa possible complir els SLA en aplicacions empresarials crítiques.

Altres notícies relacionades: https://www.solutel.com/cisco-meraki-mx65w-mas-que-un-firewall

Comparteix aquesta publicació