Meraki, família APs MR: MR36 – MR44 – MR46 – MR56 – MR76 – MR86

Meraki, família APs MR: MR36 - MR44 - MR46 - MR56 - MR76 - MR86

Meraki informa la finalitat de venda de diversos models de Meraki MR i informa dels nous equips MR que els substitueixen. Els nous equips MR ofereixen capacitats sense fils més avançades, els punts d'accés Cisco Meraki Wi-Fi juny (802.11ax) ofereixen tecnologia sense fils adaptada a el futur. Ja estan disponibles els nous models Wi-Fi 6 d'alta potència per a àrees interiors, exteriors i entorns difícils de cobrir.

Meraki MR equips OBSOLETS i en cap de venda MR33-MR42-MR45-MR52-MR53-MR74-MR84:

Cisco Meraki anuncia el final de la venda per als següents productes Meraki MR de xarxa gestionats per Cisco Meraki: MR33-HW: Meraki MR33 Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP MR42-HW: Meraki MR42 Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP MR42E-HW: Meraki MR42E Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP MR45-HW: Meraki MR45 Cloud Managed 802.ax compatible AP MR52-HW: Meraki MR52 Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP MR53-HW: Meraki MR53 Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP MR53E-HW: Meraki MR53E Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP MR74-HW: Meraki MR74 Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP MR84-HW: Meraki MR84 Cloud Managed 802.ac Wave 2 AP La data final de suport per a aquest producte serà el 21 de juliol de 2026.  

equips MR a VIGÈNCIA : MR36 - MR44 - MR46 - MR56 - MR76 - MR86:

Els següents productes WIFI6 amb gestió el núvol, reemplaçaran els productes anteriors: MR36-HW : Meraki MR36 Cloud Managed 802.ax AP MR44-HW: Meraki MR44 Cloud Managed 802.ax AP MR46-HW : Meraki MR46 Cloud Managed 802.ax AP MR46E-HW : Meraki MR46E Cloud Managed 802.ax AP MR56-HW : Meraki MR56 Cloud Managed 802.ax AP MR76-HW : Meraki MR76 Cloud Managed 802.ax AP MR86-HW : Meraki MR86 Cloud Managed 802.ax AP
NOTÍCIES RELACIONADES:
Sensores Meraki MT: Temperatura y Humedad (MT10) – Detección de Fugas de Agua (MT12) – Apertura y Cierre (MT20)
Cámaras seguridad Meraki MV22X y MV72X 512 GB 4MP – Conteo de Personas
 

Comparteix aquesta publicació


Publicacions

relacionades