protect company data
Suport IT
Perquè la continuïtat del negoci és el més important.
Disposar d'un Suport IT especialitzat a la vostra xarxa, minimitza parades a la vostra organització.
Contactar

Davant la creixent expansió de la virtualització i migració al núvol ia causa de l’alt nivell de coneixement i especialització requerit en el món de la informàtica, comptar amb un servei de suport IT externalitzat s’ha tornat una necessitat per als departaments IT de les empreses. L’equip de suport IT de Solutel està format per professionals qualificats, especialitzats en les necessitats de la PIME, que actuarà com a departament tecnològic extern, sense costos fixos de personal ni estructura, però amb els beneficis d’una ASSISTÈNCIA TÈCNICA IMMEDIATA.

Amb els serveis de Solutel rebrà una atenció ràpida de la seva incidència, així com un diagnòstic i resolució als problemes que poden sorgir en l’àmbit tecnològic.

Solutel ajuda els seus clients a gestionar els seus propis recursos tecnològics i millorar-ne l’estructura de xarxa. Els serveis de consultories són realitzats per experts en l’anàlisi de xarxes amb la finalitat de resoldre possibles problemes a la infraestructura de xarxa de forma ràpida i segura.

Gestió remota

A través d’un accés des de Solutel i els servidors o terminals dels nostres clients, s’hi accedeix per poder gestionar tots els serveis contractats.

Monitorització

Utilitzem monitorització en temps real per mesurar l’estat de la xarxa del client que ho requereixi i emmagatzemar els resultats per analitzar-los.

Alertes

Els utilitzem per informar sobre les condicions de la xarxa que no estan optimitzades, alta temperatura, errors elèctrics i problemes de xarxa en general.

Servei 24×7

Servei disponible 365 dies a l’any per als clients que ho requereixin.

Tècnics qualificats

Certificats per grans fabricants i en continua formació.

Aquest servei es basa en un conjunt de recursos tècnics i humans que permeten donar assistència i monitorització remota i especialitzada de xarxes unificades IP amb suport telefònic centralitzat, atenció immediata i individualitzada per tècnics especialitzats, disposant així la seva empresa d’un soci tecnològic per a la consecució de objectius estratègics. Posa al vostre abast, personal altament qualificat, sense necessitat de seleccionar, formar o contractar.

Quin suport IT necessita el teu negoci?

A Solutel t’escoltem i adeqüem el Suport IT a la criticitat del teu negoci.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI SUPORT

Els serveis de suport que ofereix Solutel són personalitzables en base a les necessitats concretes de cadascun dels clients.

El servei de suport es divideix en:

  • Packs contractables i combinables pel client en funció de les vostres necessitats: Tarifa REPARA | Tarifa REPROGRAMA | Bo d’HORES .
  • Horaris d´atenció: 8×5 | 24×7
  • Modalitats: Bàsica (Servei reactiu a petició del client) Avançada (Servei proactiu sense intervenció del client) Personalitzada (Peticions que no quedin cobertes per la modalitat avançada).

Amb aquestes possibles combinacions, els nostres clients decideixen, en funció de la criticitat del seu negoci, el servei de suport IT que més s’ajusta a les seves necessitats.

Els serveis suport de Solutel tenen com a objectiu alliberar de la gestió, manteniment i monitorització de la infraestructura i comunicacions que suporten les aplicacions de negoci de la seva organització, perquè el departament IT pugui dedicar el dia a dia a allò veritablement important, que és la gestió de les necessitats del negoci.

Els serveis de suport que ofereix Solutel són personalitzables sobre la base de les necessitats concretes de cadascun dels clients. No tots els clients requereixen els mateixos recursos IT.