null
Virtualització
Permet a les organitzacions crear serveis més ràpidament, millorar la rendibilitat i reduir el risc
Contactar

Virtualizació

Data Center Business Advantage és un marc arquitectònic per a organitzacions dinàmiques connectades en xarxa. El marc permet a les organitzacions crear serveis més ràpidament, millorar la rendibilitat i reduir el risc en implementar nous models empresarials. Es basa en:

 • Oferir valor comercial

 • Proporcionar flexibilitat i opcions amb un ecosistema obert

 • Innovar en els serveis del centre de dades

Cisco Data Center Business Advantage és una cartera de solucions pràctiques dissenyades per satisfer les seves necessitats empresarials i de TU. Pot ajudar-li a:

 • Reduir el cost total d’adquisició

 • Accelerar el creixement comercial

 • Ampliar la vida útil de la infraestructura fent el seu centre de dades més eficient, àgil i resistent.

Productivitat de la plantilla

 • Garanteixi un ús més eficient de les instal·lacions de centres de dades

 • Millori la seva eficàcia operativa i estalviï a través de la normalització i la consolidació d’actius

 • Augmenti la utilització de recursos per guanyar flexibilitat i reduir costos

Eficiència energètica

 • Redueixi els seus costos energètics

 • Ampliï la vida útil dels seus recursos de capital

 • Optimitzi el seu ús de l’espai, l’energia i la infraestructura de refrigeració

 • Eviti o posposi la construcció de noves instal·lacions

Continuïtat del negoci

 • Redueixi l’impacte comercial dels desastres localitzats i de gran dimensió

 • Millori la productivitat augmentant la disponibilitat de les aplicacions i les dades

 • Satisfaci les necessitats de conformitat amb les normes corporatives i legals

Productivitat de la plantilla

 • Millori la seguretat de les dades i la conformitat

 • Ampliï els cicles de vida útils dels equips d’escriptori

 • Estengui la continuïtat del negoci i la recuperació després de desastres als escriptoris de l’empresa