Serveis

Redueixi costos! El destinar recursos propis interns per gestionar problemes imprevistos d’inactivitat o de creixement pot incrementar els seus costos ja que requereix empleats especialitzats en diverses tecnologies i repartits en diferents localitzacions nacional o internacional.

Aquesta modalitat de suport consisteix en un servei per QUOTA DE DISPONIBILITAT mensual + PACK HORES.
• Atenció preferent de les incidències. Quota de disponibilitat. Atenció abans de 15 minuts.
• Atenció immediata i INDIVIDUALITZADA.
• Intervencions remotes en funció del PACK HORES sense caducitat.
• Recursos tècnics i humans ESPECIALITZATS I CERTIFICATS en xarxes unificades IP.
• Monitorització remota 24 h a demanda.
• Suport telefònic / email / videoconferència / webex / eticketing.
• Consultoria de xarxa: Propostes millora.

GESTIÓ:

• Avaries de maquinari i programari.
• Gestió de reemplaçament i generació RMA.
• Enviaments de material avariat.
• Informació estat peticions de servei.
• Modificació de paràmetres.
• Canvis: control de canvis d’infraestructura per minimitzar la interrupció del servei.
• Configuracions: control dels components de la infraestructura d’IT.
• Versions: administració de la distribució de noves versions de programari i maquinari.

Cal que el client tingui actives les garanties de CISCO.