La importància de l’evolució de l’atenció a client

La importància de l’evolució de l’atenció a client

La importància de l’evolució de l’atenció a client


Cada dia cobra més importància l’atenció als nostres clients, en un escenari cada vegada més competitiu el tracte diferencial i exclusiu és la nostra millor eina per mantenir-los.


Als problemes habituals d’una bona atenció se suma l’augment de canals a través dels quals els nostres clients, actuals i futurs poden interactuar amb nosaltres, a la tradicional telèfon i correu es ve sumant el xat i les cada vegada més populars diferents xarxes socials.


En un entorn tan variat és important trobar solucions que ens permetin centralitzar de la millor manera possible tota la informació que rebem. Això ens permetrà mantenir una informació estadística completa, una atenció ràpida i una optimització dels nostres recursos.


Fins ara, aquest tipus de solucions estaven molt orientades a empreses grans, amb departaments dedicats a l’atenció a client i un elevat nombre d’agents, el que actuava com a barrera d’entrada per a empreses que, tot i que tenien la mateixa necessitat, eren d’un mida més reduïda.


Amb Business Edition 6000, Cisco proporciona una solució global que ens permet fer un pas més en el nostre nivell d’atenció a client. Amb un entorn obert que permet una interacció senzilla amb altres eines internes de la nostra empresa (CRM ‘s, ERP, etc …) Cisco BE6K suposa una gran oportunitat per a la petita i mitjana empresa d’actualitzar les seves comunicacions de veu i vídeo a la vegada que inclou o modernitza el seu servei de Contact Center.


El fet que es tracti d’una solució multicanal, validada per un entorn distribuït, unit a el preu especial de llicenciament per als 5 primers agents i la proliferació de desenvolupaments de tercers, que completen i afegeixen funcionalitats a la plataforma, no fa més que confirmar una gran oportunitat per a les PIMES de donar aquest salt de qualitat i situar-se a l’avantguarda de la tecnologia en atenció a client.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *