Cas d’èxit Contact Center Markennovy. Cisco Contact Center Express.

Cas d’èxit Contact Center Markennovy. Cisco Contact Center Express.

Cas d’èxit Contact Center Markennovy. Cisco Contact Center Express .

Mark’ennovy compta amb 5 delegacions internacionals i més de 80 usuaris, planteja la necessitat de migrar seu Contact Center per millorar l’atenció als seus clients i dotar-los d’un servei preferent.
  • Millorar l’atenció als seus clients.
  • Reforçar la relació amb el client i fidelitzar-lo.
  • Optimització de recursos.
  • Xarxa unificada.
  • Obtenir informes de trucades.

Solució implementada: Cisco Contact Center Express . Millora la productivitat i les experiència dels clients.

Cisco Contact Center Express proporciona una solució de centre de contacte sofisticada, segura i disponible per fins a 400 agents i ports IVR que és fàcil d’implementar i administrar. Aquesta solució omnicanal és ideal per a centres de contacte formals i informals de mida petita o mitjana.

“Amb la Implantació d’aquest projecte, hem aconseguit rapidesa en el desplegament de noves delegacions i millora en l’atenció als nostres clients per la unificació de les comunicacions sense perdre una sola trucada”

Sr. Julen Uribetxebarria, Dept. Logística, Mark’ennovy.
mark’ennovy – Lents de contacte a mida

Comparteix aquesta publicació