Busques ajuda per al proper projecte de TI? Et canvies d’oficines? Què faràs amb el teu CPD?

Recurs tecnològic

Busques ajuda per al proper projecte de TI? Et canvies d’oficines? Què faràs amb el teu CPD?

Busques ajuda per al proper projecte de TI? Et canvies d’oficines? Què faràs amb el teu CPD?

A Solutel estem preparats per guiar-te i buscar la solució que s’ajusta millor a la teva xarxa. Disposar d‟un recurs tecnològic i estratègic de valor per al director TI. Suport a la gestió TI. Consulta els nostres serveis de consultoria i suport TI.

Aquest article neix després de la reunió mantinguda fa uns dies amb un dels nostres clients.

Hem considerat interessant transmetre la idea de la importància que té per a un director d’informàtica, poder disposar d’un recurs al qual dirigir-se per comentar els problemes de xarxa que li van sorgint i que us pugui orientar i aconsellar entre les diferents alternatives que pugueu tenir. Disposar d‟un recurs tecnològic i estratègic de valor per al director TI.

Projecte de canvi d’ubicació i ” altres preocupacions ” per al director d’informàtica.

En aquest cas, el nostre client es canviarà d’instal·lacions, mouen més de 100 parades. La situació que es planteja està limitada per una data propera a complir. En poques setmanes més de 100 usuaris han d’estar en una nova ubicació, cablejat de parades, diverses sales de reunions, wifi empleats i convidats, aplicacions de col·laboració per a tots els usuaris (missatgeria, àudio, vídeo…). El director de TI es posa en contacte amb la seva AM a Solutel i es planifica una reunió webex per comentar aquest projecte. A la reunió són presents per part del client, el director TI i per part de Solutel, l’AM i el director comercial.

La conversa versava, al principi, sobre el maquinari, llicències, garanties…que ja té i que en un termini de 2 anys estarien amortitzades, i la seva intenció d’adoptar un model per a la seva infraestructura de xarxa de subscripció, de pagament per ús . Solutel com a partner de CISCO li estava presentant la solució i fins i tot normal en una presentació de la solució. Arribats a la fase de detall i segons anava transcorrent la conversa, el director d’informàtica ens comenta altres idees que té al cap, que també el preocupaven i que li han anat sorgint a mesura que s’acosta la data del trasllat.

“En aquest moment és on Solutel és un recurs tecnològic i estratègic de valor per a aquest director de TI!”

Entre moltes altres “preocupacions” que ens va transmetre el director TI, i que es trobaven fora de l’abast del projecte de canvi d’ubiació en si mateix, comentem les següents:

  • Què faig amb el meu CPD?

  • Com puc millorar el meu problema de recovery time?

  • Com puc millorar la segmentació de xarxa?

  • etc…

Les idees compartides per l’equip de Solutel amb el director TI sobre aquestes altres “preocupacions”, li han servit per aclarir les diferents alternatives. On allotjar el seu CPD, si a les seves instal·lacions, en un CDP compartit al mateix edifici on es muden o allotjat en un operador… Solutel li va posar sobre la taula els diferents escenaris on es pot trobar a cadascuna de les alternatives, vam aportar certes idees a comentar amb els proveïdors de cadascun d’aquests allotjaments per negociar-hi correctament.

Disposar d’informació a nivell global i més coneixement, ajuda a prendre la decisió correcta i aconseguir l’èxit en un projecte d’aquest tipus. La decisió repercutirà en el bon funcionament de la xarxa, en la bona experiència dels usuaris i fins i tot en la contenció de la despesa de l’empresa.

Per l’experiència adquirida durant molts anys, Solutel ha esdevingut un recurs tecnològic i estratègic de valor per al director de TI .

Per aquesta capacitat de visió global, projectes complexos i que suposen un repte per al director TI, es converteixen en projectes de col·laboració Client-Solutel controlats en temps, en pressupost i d’èxit.

Si vols ampliar informació o realitzar una consulta

No ho dubtis, pregunta’ns!

Notícies ralacionades:

SOLUTEL. Vídeo Álvaro Almadana. El valor del integrador IT. Partner Premier CISCO

Comparteix aquesta publicació