Millori l’experiència dels seus clients amb el seu Contact Center CISCO

Millori l’experiència dels seus clients amb el seu Contact Center CISCO

Alguna vegada va cridar a un Contact Center i la seva experiència fou …?
• Li van passar de gestor en gestor i cap va poder resoldre el seu problema.
• Si bé vostè només volia que li contestessin una simple pregunta, el gestor es va passar el temps intentant vendre-li serveis que vostè no havia sol·licitat.
• Va haver de cridar deu vegades fins a trobar un gestor que pogués resoldre el seu problema.
La mala atenció en centres d’atenció telefònica és un dels principals motius pels quals molts clients acaben canviant de companyia.


Vol que els seus clients tinguin aquesta mateixa experiència de la seva empresa? ¡¡NO!!
SOLUTEL és una empresa de tecnologia especialitzada en integració per a entorns de Contact Center de Cisco, que gràcies al seu alt coneixement de les solucions Cisco i la seva experiència en empreses millora l’atenció dels seus clients. Solutel ofereix solucions de suport al seu Contact Center de CISCO si ja disposa d’una Solució de Contact Center de CISCO per treure-li el màxim partit:
Vol un contact center ben organitzat amb enrutament de trucades lògiques per als seus clients?
Vol minimitzar les trucades perdudes?
Vol conèixer les trucades perdudes que té i poder contactar amb ells?
Necessita conèixer el nivell de càrrega de trucades dels agents?
Vol optimitzar els recursos humans interns d’atenció telefònica, gestionant dinàmicament els desviaments i horaris d’atenció i en funció del volum de trucades entrants? …

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *